Nowe unijne regulacje do wdrożenia: obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku A.D. 2023

Unia Europejska przyniosła nam wiele wartościowych kaganków. Zmieniła krajobraz polskich miast i wsi, udrożniła drogi, zapłaciła za wiele szkoleń i sfinansowała liczne rządowe inwestycje. Zastała Polskę niedofinansowaną, można by rzec. Ale UE to nie tylko kasa. To wspólne europejskie wartości, kraina bez granic i środowisko sprzyjające wyrównywaniu szans. Ale i to nie jest wszystko. Unia to również spójne prawo i jednolite obowiązki każdego kraju członkowskiego. W kontekście ekologii i efektywności energetycznej też. 

Wiele się mówiło o europejskich standardach określających kształt banana czy status truskawki jako warzywa. Śmiejemy się z unijnych obowiązków, wytykając nierealne wymagania. Dziś stajemy przed kolejnym przepisem, który właśnie zostaje wdrożony i staje się obowiązkiem każdego z właścicieli mieszkania czy domu. Czy świadectwa charakterystyki energetycznej wpłyną na polski rynek nieruchomości? Czy staną się maszynką do zarabiania pieniędzy dla pseudofachowców – czy rzeczywiście wpłyną na świadomość i odpowiedzialność inwestorów i deweloperów? Zobaczymy…

W październiku prezydent podpisał nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która obok zmian w prawie budowlanym implementuje do naszego systemu prawnego obowiązki wynikające z unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy zaczynają obowiązywać od końca kwietnia 2023 r. Zgodnie z nowymi wytycznym, powstaje obowiązek uzyskania dla każdego budynku mieszkalnego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Każdy właściciel, który zamierza sprzedać lub wynająć budynek mieszkalny (albo mieszkanie), musi uzyskać takie świadectwo. 

Dokument wydaje osoba posiadająca stosowne uprawnienia, wskazane w przepisach. Koszt uzyskania świadectwa to kilkaset złotych. Do sporządzenia tego dokumentu wykorzystuje się centralny (a jakże) system informatyczny – a świadectwa utworzone poza systemem są nieważne. Warto mieć to na uwadze. 

Czy ten obowiązek zmieni w istotny sposób rynek nieruchomości? Jeżeli uda się znacząco wpłynąć na świadomość deweloperów i inwestorów w zakresie wartości, jaką daje informacja o efektywności energetycznej, z czasem będzie to istotny element wpływający na atrakcyjność nieruchomości, a co za tym idzie – na jej cenę. Energooszczędność budynków mieszkalnych ma przełożenie na koszty ich eksploatacji, wobec czego może stanowić całkiem przyzwoity oręż. Jak będzie, czas pokaże. Rewolucji nie ma – ale jedno jest pewne: można spodziewać się ewolucji.